top of page
 About us
S__4628592.jpg

มีลูกค้าหลายๆท่านถามเข้ามาว่า "ทำไมชื่อร้านต้องเป็น 9 Salads (นายน์สลัด)?"

ลูกค้าก็จะเดากันไปก่อนว่า ที่ร้านมีจำหน่ายสลัด 9 อย่างบ้าง เล่นคำจาก นายสลัด บ้าง

จริงๆแล้วคือ เลข 9 นั้น มาจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยคำว่า

'พอเพียง'

“การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและ ครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้ จะมีผลดีไม่เฉพาะ แก่ผู้ประหยัดเท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย”

ก่อนหน้าที่ร้าน9 Salads จะมาเป็นร้านอาหารทางร้านได้ปลูกพืชผักสวนครัวและผักไฮโดรโปนิกซ์เอาไว้

และเพราะเพียงคำว่า พอเพียง ทำให้เราเรียนรู้คุณค่าจากการนำสิ่งที่เรามี เราปลูกเอง นำมาปรุงเป็นอาหารให้ผู้บริโภคได้บริโภคอีกด้วย

ลูกค้าทุกท่านจึงสามารถมั่นใจได้เลยว่า พืชผักของเราทุกต้นนั้น ปลอดสาร

และอาหารของเราทุกจานนั้นปลอดผงชูรสจริงๆ

bottom of page